Tjänster

Välkommen att ta kontakt om du vill diskutera något av nedanstående erbjudanden

Coachning

Jag erbjuder individuell coachning till personer som upplever ett behov av att erövra en större inre kontroll i vardagen. Inriktningen varierar, allt från andningsteknik till planeringsteknik, behovet avgör. Jag arbetar med beteendedesign vilket innebär att vi kommer arbeta med frågor som dessa:

 1. Vad räcker min tid och energi till?
 2. Vad vill jag att min tid och energi räcker till?
 3. Vad behöver min tid och energi räcka till?
 4. Vilka beteenden i vardagen tar mig i en gynnsam respektive mindre gynnsam riktning
 5. Hur kan en hållbar plan för förändring designas?
 6. Hur vet jag att jag är på rätt väg?

Föreläsning

Föreläsningar och kurser inom temat stresshantering med inriktning på en eller flera av nedanstående delar

 • Hjärnkoll
 • Planeringsteknik
 • Återhämtningstekniker
 • Andningsträning
 • Beteendedesign
 • Problemlösning