Onlineutbildning

Att utvecklas som människa har aldrig varit lättare. Med hjälp av moderna tekniska lösningar kan du skaffa ny kunskap och nya verktyg från ditt hem, från din sköna soffa. I dessa virustider kanske du drar dig för att besöka större folksamlingar eller att göra sådant som innefattar resande. Eller kanske behöver du vistas hemma under en period på grund av sjukdomssymtom, varför inte passa på att går en kurs under tiden! Att utnyttja livets mellanrum kan vara ett av dina bästa lifehacks. Sträva efter att hitta meningsfullhet i det som händer dig. Hur du tänker om dina tankar, metakognitionen, det kan förflytta dina berg. 


Next level living

Vi lever i en tid där den mänskliga naturen utmanas, både genom yttre omständigheter och inre. Vi tar dagligen del av extrema mängder information genom våra sinnen, vi rör oss över hela jordklotet, vi bildar allt större vidsträckta nätverk och vi har tillgång till kunskap från alla världens hörn. Hjärnan har aldrig varit så exponerad för komplexa intryck och beslutssituationer. Men det är också en underbar tid där vi har möjlighet att leva långa och rika liv. 

Från att ha varit väldigt starkt fokuserade på teknisk och materiell utveckling riktas nu delar av den uppmärksamheten mot vårt inre maskineri. Kunskapen om den mänskliga naturen växer och därmed också kunskapen om hur vi kan leva i harmoni med våra kroppar och vår samtid parallellt. Detta är något som intresserat mig stort de senaste åren. Jag följer kunskapsutvecklingen med brinnande intresse och bygger successivt samman den kunskapen med praktiska verktyg som har potential att ta oss till next level living. Kunskapen är inte alltid modern då mycket av det som nu forskas på och befästs som evidensbaserad kunskap är sådant som varit med oss i tusentals år. I mitt utbud finner du därför urgamla redskap från yogans värld blandat med färska beteendevetenskapliga verktyg. 

Utbud

Neuroyoga

Lär dig om hur du kan påverka din hjärnhälsa med hjälp av yoga. Att integrera yoga i vardagen är ett sätt att ta aktivt ansvar för sin egen hälsa och utveckling. i den hör kursen får du både kunskap om yoga och om hjärnan.

Sätts upp på efterfrågan

Planeringsteknik

Lär dig planera och strukturera din tid så att du kan göra bra prioriteringar i vardagen. Få rätt saker gjorda och sänk stressnivåerna.

Sätts upp på efterfrågan

Beteendedesign

Sugen på att göra en förändring? Du kan du här lära dig om hur beteendeförändringar går till och om hur du kan hacka ditt system för att få förändringen genomförd.

Sätts upp på efterfrågan

Hjärnsmart

Lär dig mer om hur din hjärna fungerar och hur du kan använda hjärnans mekanismer till din fördel.

Sätts upp på efterfrågan

Tidstjuvar

Bli uppmärksam på och åtgärda tidstjuvar i din vardag som förhindrar dig att ta dig i den riktningen du vill och behöver.

Sätts upp på efterfrågan