Företagsinformation

FunkiForm ® är ett registrerat varumärke och en del av företaget HåPeM som jag driver sedan 2014. Företaget levererar utbildningar och stöd till personer och organisationer i att utveckla en högre grad av effektfullhet och hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv. Ordet FunkiForm står för funktionell formgivning för ett liv i form. Företaget är grundare av koncepten Arbetsmetodik för handläggare,  Neuroyoga och Mind Your Breath. Jag har skrivit boken Workflow och tillsammans med bokförlaget Komlitt arbetat fram ett koncept runt den boken för att underlätta för ett hållbart och effektfullt arbetsliv. Jag är även medgrundare till metoden Tillitsbaserad kompetensutveckling 

Som beteendedesigner hjälper jag personer, grupper och organisationer att skapa långsiktig effektivitet, Jag är socionom i botten och har vidareutbildningar inom exempelvis Lean, ledarskap, kommunikation, förbättringskunskap, processledning, projektledning och kvalitetsutveckling. Jag är även certifierad som yogalärare, yinyogalärare, andningsinstruktör och MIMY instruktör. Som socionom har jag under hela mitt yrkesliv arbetat med beteendeförändringar. Jag har även flerårig erfarenhet av olika ledande positioner på operativ och strategisk nivå. 

Jag hoppas att mina utbildningar och produkter ska ge dig en skjuts i rätt riktning!

Helena Post Mårtensson

Kundreferenser

Jag kan varmt rekommendera Helena och hennes kurser.

Helena är en fantastisk kurshållare med stor närvaro och som lättsamt bjuder på sig själv och praktiska erfarenheter.

Vi gjorde en stor satsning för alla socialsekreterare inom myndighetsdelen kring arbetsmetodik och "projektplanering" Både arbetsledare och personal uppskattade kursen och Helena och vi fortsätter att förvalta metodiken Helena delat med sig.

Helena är lätt att samarbeta med och har en ypperlig förmåga att anpassa sig till grupper, lokaler och förutsättningar som ibland ändras snabbt.

Carina Spjut

Kvalitetsutvecklare, Område Bistånd och service, SDF Östra Göteborg

Helena
håller ett kursavsnitt i en länsgemensam  arbetsledarutbildning som vi anordnar.
Avsnittet omfattar en kursdag och handlar om att ge arbetsledare verktyg för att
introducera nyanställda medarbetare till en god egen struktur på arbetet.

Kursutvärderingen
visade på nöjda kursdeltagare som gav det samlade betyget 9,4 av 10 för kursdagen.
Det var kursens upplägg, relevans och om den tillförde nya kunskap eller inte som
värderades. Kommentarer som lämnades var ex Mycket
bra med praktiska råd och tips, inte bara teori.

Josefin Axelsson

FoU-ledare, Kommunal Utveckling, Region Jönköpings län

Helena är en fantastisk föreläsare. Hon är både kunnig, strukturerad och rolig. Det gör att hon lyckas förmedla mycket information och ge många tips, utan att det känns som korvstoppning. 

När vi har anlitat Helena för att möta personal i socialtjänsten har hennes goda kännedom om verksamheten varit ett stort plus. Hennes tankar har då varit både relevanta och möjliga att genomföra.

Cristina Dahlberg

regional utvecklingsledare, Göteborgsregionen