Biohacking


Biohacking är ett brett spektra av aktiviteter som syftar till att förbättra sig själv inom ramen för den specifika utgångspunkt man har biologiskt. Det finns avancerade aktiviteter som handlar om att använda medicinska preparat och teknologi och så finns det mindre avancerade aktiviteter men som kan ha nog så stor påverkan på din livskvalité.

En central utgång punkt i biohacking är att vara medveten om sitt utgångsläge vilket innebär att man tar reda på så mycket som möjligt om den person man är, vad man har för material att jobba med så att säga. Detta gör att en del biohackers investerar i DNA-tester t ex. Men återigen, du kan komma långt med att göra en analys av ditt eget beteende och mående. Förutsatt att du är ärlig och öppen mot dig själv. För många är detta utmanade nog och kan hjälpa långt vid livsstilsförändringar.

En annan central punkt är att prova och utvärdera. Man gör alltså små forskningsprojekt på sig själv genom att analysera sitt utgångsläge, definiera ett mål, designa en biohack och sedan på daglig bas följa utvecklingen genom valda indikatorer.

Verkar det klurigt? Det är inte det. Det svåraste är nog egentligen som alltid att vara uthållig i sitt förändringsarbete.

Jag har tagit fram ett stöd om du är intresserad av att prova. Det är en liten webbutbildning som ger dig mer info om vad biohacking kan vara och ge inklusive exempel på enklare hacks. Till utbildningen hör en arbetsbok som ger dig stöd att prova 3 st 21 dagars hackningar. 

Produkter