Beteendedesign

Vi lever i en tid med högt tempo och kraven i vardagen kan stundtals upplevas oöverstigliga. Hur kan vi anpassa oss till vår tid och ändå må bra och leva hållbart? Här kan du hitta nycklar till ett mer balanserat OCH effektivt liv. Jag vill hävda att en lägre grad av aktivering av stressystem är den viktigaste nyckeln för individer och organisationer om man vill öka sin effektfullhet och välmående. En balanserad individ har större kapacitet att fatta långsiktigt smarta beslut för sig själv och andra.  

Stressorer i vardagen är i sig ingen hälsorisk om vi växlar i aktivitetsnivå och låter kroppen återhämta sig mellan varven.  

Ett sätt att öka sin livskvalité är genom att skaffa ny kunskap och det har ju aldrig varit enklare och mer lättillgängligt. De utbildningar som jag håller live arbetar jag nu med att göra tillgängliga för långt fler genom lättillgängliga digitala verktyg. Utbildningarna innehåller filmer och dokument för eget arbete. Du studerar helt i din egen takt och kan hela tiden återvända för att repetera. 

Utbildningar under produktion


Hjärnsmart

Varför vi fungerar som vi gör och hur kan vi dra nytta av våra biologiska förutsättningar och också skydda oss själva. Hur fungerar kroppen när den utsätts för stressorer och vad är egentligen en stressor? 

Återhämtningtekniker

Stress är i sig inget skadligt för kroppen, det är när vi inte förser kroppen med återhämtning som det blir ohälsosamt. Avsnittet handlar om hur och varför vi ska öka balans mellan spänning och avspänning i tillvaron med olika strategier. 

Mind Your Breath

Med en förbättrad andningsteknik blir du både friskare, smartare och lugnare. Du får här lära dig mer om medveten andning och får andningsträna.

Neuroyoga

Yoga för hela kroppen men med ett särskilt fokus på att gynna hjärnhälsa.

Beteendedesign

Utan praktisk handling blir din nya kunskap inget mer än just kunskap. För att du ska uppleva en livsförbättring krävs action. Då handlar det om att ta små steg men att hålla sig i en framåtgående rörelse. Att förändras handlar om att identifiera dysfunktionella vanor och etablera gynnsamma vanor. Vi lär oss om nudging som smart motvikt till den nyckfulla viljestyrkan.I den här kursen får du designa dina egna nudgar som kommer ta dig i den riktning du vill utan att behöva förlita dig på den nyckfulla viljestyrkan. Du får även lära dig om Biohacking som är ett spännande sätt att förändra sitt liv, med metodik från forskningen.

Planeringsteknik

Det du lägger din tid på är det som formar ditt liv, din framgång och din framtid. Som kollektiv på en arbetsplats är det hur vi använder tiden sammantaget som anger företagets framgång och kvalité. Du får här jobba med planeringsverktyg, prioriteringsverktyg, tidsbudgetering, e-posthantering mm. Under den här kursdelen arbetar vi med att göra din att-göra-lista till en arbetsplanering. Vi arbetar med att prioritera, planera och avgränsa utifrån den faktiska listan. Vi går även igenom vilka parallella system som finns och samlar allt i en bruttolista. Sedan kikar vi på vilka aktiviteter som är värdeskapande. Därefter går vi igenom att-göra-listan och gör en arbetsplanering av den.

Tidsstudie

Här gör vi ett grundligt arbete med att studera hur tiden disponeras och vilka tidstjuvar som finns i vardagen. Tidsstudie görs antingen för hand, i excel eller med hjälp av en smidig app. Du får sedan verktyg för en strukturerad bearbetning med en metod som mynnar ut i en större insikt och en plan för förändring.

Leana ditt liv

Kurs som ger kunskap och verktyg för att skapa bra arbetsflöden på arbetsplatsen och i hemmet. Du får lära dig att hitta tidstjuvar och jobba bort dem. Du får även lära dig om hur visuella verktyg kan underlätta vardagen.

Vill du bli aviserad när utbildningarna är publicerade? Skicka en notis via nedanstående formulär.

Uppdragsutbildning

Vill du boka en live- eller onlineutbildning för en grupp eller på din arbetsplats, tveka inte att höra av dig. Jag skräddarsyr efter era behov. Mina utbildningar är t ex uppskattade inslag på kick-offer, inspirationsdagar och liknande och även som en del i att höja arbetsgruppers kompetens kring ständiga förbättringar och hållbart arbetsliv.